tlač

Veľkoformátová tlač dokumentov

 • Kopírovanie, scanovanie, tlačenie
 • Zasielanie dokumentov elektronicky
 • Kompletizázia PD
 • Doručenie priamo na miesto určenia

Železnice

Oprava zalomených vrtúľ železničných podvalov

 • Obnova poškodeného podvalu na mieste
 • Počas prevádzky
 • Minimalizovanie rizika narušenia stability či geometrie
 • Ekonomicky výhodnejšie oproti výmene podvalu
Pripravujeme

Projektovanie

Pripravujeme

IT

 • Vývoj IS
 • Outsourcing

Živé záhrady

 • podpora biodiverzity
 • autoregulačné trvalkové záhony
 • originálne návrhy odrážajúce Vaše potreby
 • realizácie záhrad a sadový úprav
 • permakultúra
 • vyvýšene záhony
 • vegetačné strechy
 • realizácie sadov
alternate_email zivezahrady@slavkogroup.eu
facebook Živé záhrady